Tribal Art, online verkoop van tribale kunst, primitieve kunst en primitieve kunst
...
Zoekopties
Tribale kunst - Deuren en luiken:

De deuren en luiken zijn over het algemeen gebeeldhouwd met motieven die de herkomst uitbeelden van de etnische groep waartoe zij behoren. Deze gebruiksvoorwerpen werden vooral door etnologen in de 20e eeuw naar Europa gebracht.


Dogon Poort
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon Poort

De sluitsystemen van de Soedanese regio's in Afrikaanse kunst
Deze oude Dogon-deur roept de rijke Dogon-kosmogonie op. Volgens de Dogon-mythologie staken de eerste bewoners van het Bandiagara-gebied de rivier over op de rug van een krokodil. De deur is gemaakt van drie verticale planken die bij elkaar worden gehouden door een latei en grote metalen nietjes.
De motieven op de deuren in Mali zijn, afgezien van hun decoratieve waarde, bedoeld om de indringer, mens of dier, te ontmoedigen om binnen te komen. De sloten zijn, net als de deuren, uit hout gesneden dat is gekozen op basis van de functie van het gebouw waarin ze zullen worden gebruikt. Omdat aan elke plant specifieke deugden worden toegeschreven.
Mooie gebruikspatina vrij duidelijk, plaatselijk geschuurd.


Zie het blad

Verkocht

Bwa gesneden deur
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Bwa deur

Deur bestaande uit drie panelen waaraan horizontale lamellen zijn genageld. Het afgebeelde centrale motief is het Afrikaans masker van de Bwa dat de neushoornvogel of nwo vogel symboliseert. Saurische figuren, ook gebeeldhouwd in laag reliëf, verwijzen naar de geesten van de natuur. De donkere patina werd meestal verkregen uit houtskool en peulen van gombomen.
Uitdrogingsscheuren, erosies.
Een bevolking gevestigd aan beide zijden van de Zwarte Volta in Burkina Faso en Mali, de Bwa zijn verdeeld in drie endogame kasten: smeden, griots en boeren. De Bwa geloven in een god Difini schepper van de wereld, die het later aan zijn zoon Do overliet. Do, wiens embleem een ​​ijzeren ruit is genaamd alive, wordt verondersteld in te grijpen tijdens begrafenissen en agrarische riten. De ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Luik
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon Luik

Oud Dogon zolderluik, voorzien van slot. Het bestaat uit twee panelen die met elkaar zijn verbonden door metalen nietjes die koperen platen laten stollen. Het slot draagt ​​fijne lineaire patronen. Korrelig bruin patina, okerkleurige inlays.
De motieven op de deuren in Mali zijn, afgezien van hun decoratieve waarde, bedoeld om de indringer, of het nu een mens of een dier is, af te schrikken om binnen te komen. De sloten zijn, net als de deuren, uit hout gehouwen, gekozen in overeenstemming met de functie van het gebouw waarin ze zullen worden gebruikt. Omdat aan elke plant specifieke deugden worden toegeschreven.


Zie het blad

490,00

Dogon Deur
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon Deur

Afrikaanse kunst Dogon.
Menselijke en dierlijke bas-reliëfs, gerelateerd aan de rijke Dogon-kosmogonie, wisselen elkaar af op het geschuurde oppervlak van dit oude luik, waarvan de contouren worden omzoomd door een fries van diamanten. Natuurlijke matte patina.
Verdrogingsscheuren, erosies.
Onder de Dogon zou de Nommo, de mythische voorouder, de acht lijnen van de Dogon hebben gesticht en het weven, de kunst van het smeden en de landbouw bij hun menselijke afstammelingen hebben ingeprent.
De figuren staan ​​misschien symbool voor vorige generaties, mythische voorouders, maar ook de eigenaren van de zolder komen regelmatig voor. De motieven op de deuren in Mali zijn, afgezien van hun decoratieve waarde, bedoeld om de indringer, of het nu een mens of een dier is, ...


Zie het blad

Verkocht

Senoufo gebeeldhouwde deur
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Senufo deur

Deur gegraveerd met talrijke motieven die verwijzen naar het Senufo pantheon. Het Kpélié-masker van de Poro-gemeenschap neemt een centrale plaats in. De deur is voorzien van een antropomorf slot. Matte patina, resterende kaolin inleg. Inheemse restauraties. De zoömorfe Afrikaanse maskers van de Senufo, die hybride wezens voorstellen, worden gedragen door leden van de Poro-gemeenschap, de instelling die het politieke en economische leven beheerst. Hun functie is het eren van ouderen of het verschijnen bij begrafenissen, vandaar hun naam, poniugo, "begrafenishoofd". De senufo beeldhouwer, die in een gereserveerde omgeving woont en een opleiding van zeven jaar heeft genoten, begon met het maken van alledaagse voorwerpen en maakte vervolgens beetje bij beetje sculpturen van steeds ...


Zie het blad

Verkocht

Pende kast paneel
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Pende paneel

Figuratief paneel gesneden met symbolische naturalistische motieven, gericht op de bescherming van het huis van de chef. Naakt vertegenwoordigd, presenteert de vrouwelijke figuur de halfgesloten vrouwelijke blik, genaamd "zanze". Deze beelden maakten meestal deel uit van een vruchtbaarheidscultus en werden bewaard in een kamer in het huis van de chef.
Medium bruin satijn patina.
Uitdrogingsscheuren en schaafwonden.

De westerse Pende leven aan de oevers van de Kwilu, terwijl de oosterse zich stroomafwaarts van Tshikapa aan de oevers van de Kasaï vestigden. De invloeden van naburige etnische groepen, Mbla, Suku, Wongo, Leele, Kuba en Salempasu drukten hun stempel op hun grote tribale kunstsculptuur. Binnen deze diversiteit nemen de Mbuya-maskers, ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon zolderluik
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon luik

De sluitsystemen van de Soedanese regio's in de Afrikaanse kunst.
Dit paneel bestaat uit een samenstel van twee verticale planken. Antropomorfe figuren, zeer grafisch, verbonden met de rijke Dogon kosmogonie, verlevendigen het van nature verdroogde oppervlak. De figuren kunnen symbool staan voor vorige generaties, mythische voorouders, maar ook de eigenaars van de zolder komen vaak voor. Lichte patina.
De motieven op de deuren in Mali zijn, afgezien van hun decoratieve waarde, bedoeld om indringers, zowel mensen als dieren, af te schrikken. De sloten en deuren zijn gesneden uit hout dat is gekozen naar gelang van de functie van het gebouw waarin het zal worden gebruikt, want aan elke plant worden bijzondere deugden toegeschreven.


Zie het blad

390,00

Mossi Door Burkina faso
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Mossi Door

br>Sluit systemen van Soedanese regio's in tribale kunst.
De deur is gemaakt van vier planken. Geschematiseerde antropomorfe figuren verwijzen naar de voorouders en worden ook geassocieerd met traditionele sculpturen die verband houden met vruchtbaarheid. Mooie plaatselijk afgesleten matte patina.
Opper-Volta, Burkina Faso sinds de onafhankelijkheid, bestaat uit de afstammelingen van de indringers, ruiters die in de 15e eeuw uit Ghana kwamen, genaamd Nakomse, en de Tengabibisi, afstammelingen inboorlingen. De politieke macht is in handen van de Nakomsé, die hun macht laten gelden door middel van standbeelden, terwijl de priesters en religieuze leiders van de Tengabisi zijn, die maskers gebruiken tijdens hun ceremonies. Animisten, de Mossi aanbidden een scheppende god ...


Zie het blad

1500,00

Dogon rolluik deur
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon deur

Sluitsystemen van de Soedanese regio's in Afrikaanse kunst Deze oude Dogon-deur roept de rijke Dogon-kosmogonie op. Volgens de Dogon-mythologie staken de eerste bewoners van het Bandiagara-gebied de rivier over op de rug van een krokodil. De deur bestaat uit drie verticale planken die worden vastgehouden door een latei versierd met ruitpatronen. De motieven op de deuren in Mali zijn, afgezien van hun decoratieve waarde, bedoeld om de indringer, mens of dier, te ontmoedigen om binnen te komen. De sloten zijn, net als de deuren, uit hout gesneden dat is gekozen op basis van de functie van het gebouw waarin ze zullen worden gebruikt. Omdat aan elke plant specifieke deugden worden toegeschreven. Mooie patina van donkere gebruikssporen, plaatselijk geschuurd.


Zie het blad

Doe een bod.

950,00

Grote Dogon deur
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon deur

Franse Afrikaanse kunstcollectie.
De sluitingssystemen van de Soedanese regio's in tribale kunst.
De deur bestaat uit twee planken die met nietjes zijn gemonteerd. Antropomorfe figuren, zowel schematisch als symbolisch, doen een beroep op de rijke Dogon-kosmogonie. Cijfers kunnen vorige generaties symboliseren, mythische voorouders, ook eigenaren van de zolder komen vaak voor.
Mooie afwisseling van geometrische volumes voor deze oude Dogon-deur van ongebruikelijk formaat. Dikke zwarte patina, plaatselijk afgebroken.
Volgens de mythologie van Dogon stichtte Le Nommo de acht geslachten van Dogon en bracht hij weven, smeden en landbouw bij hun menselijke nakomelingen. De patronen op de deuren in Mali zijn, afgezien van hun decoratieve waarde, bedoeld om de ...


Zie het blad

Doe een bod.

2500,00

Dogon zolderluik
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon zolderluik

De sluitsystemen van de Soedanese regio's in de Afrikaanse kunst .
Deze klep wordt gevormd door een samenstel van twee verticale planken. Een dubbele fries van antropomorfe figuren, sterk vereenvoudigd, steekt af tegen de achtergrond en verlevendigt het natuurlijk uitgedroogde oppervlak. Ze zijn verwant aan de rijke Dogon kosmogonie. Deze motieven vertegenwoordigen de vorige generaties, mythische voorouders ook, maar de eigenaars van de zolder komen ook vaak voor. Het werd gekocht door Mr. Lefevre op de Bandiagara klif in 1959. Lichte patina, donker harsachtig residu. De luiken sloten de in de hoogte vastgestelde openingen van de graanschuren (sorghum of gierst) af ter bescherming tegen knaagdieren. Een ladder gaf toegang. De motieven op de deuren in Mali zijn, afgezien ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Mil Zolder schaal
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon-schaal

Deze ladder toegestaan toegang tot de mil dogon zolders, aarde architecturen onderscheiden door een kegelvormige strodak. Deze zolders zijn gemonteerd op een hoogte van een opening geblokkeerd door een sluiter en laat de zaden worden opgeslagen uit de buurt van knaagdieren en insecten.
Tly mooie heterogene patina mate, geschuurd door gebruik. Desication scheuren.
Het Dogon-volk staat in de Afrikaanse kunst bekend om mythen en overtuigingen met betrekking tot zijn kosmologie. De bevolking wordt geschat op ongeveer 300.000 zielen die ten zuidwesten van de Nigerloop in de Mopti-regio van Mali wonen (Bandiagara, Koro, Banka), in de buurt van Douentza en een deel van Noord-Burkina (ten noordwesten van Ouahigouya). Ze produceren meer dan 80 soorten maskers, waarvan de bekendste de ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon zoldersectie
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon-stream

De systemen van sluiting van Soedanese gebieden in Afrikaanse kunst
Deze Poort Dogon met een dikke knapperige patina toe te schrijven aan rituele libations roept door zijn vertegenwoordiging de rijke cosmogony Dogon op. Volgens de Dogon mythologie, borsten roepen de biseksuele voorouder Nommo zijn een allegorie van de vruchtbaarheid. De reeks van gebeeldhouwde kambari-stijl figuren uit het zuiden van de Bandiagara klif verbergen hun gezichten, verwijzend naar de ceremonies van de binu priesters. Ze symboliseren vaak vorige generaties, mythische voorouders, maar de eigenaren van de zolder zijn ook vaak te zien. De deur bestaat uit twee panelen die metalen nietjes met elkaar verbinden. Desication scheuren.
De patronen op de deuren in Mali, afgezien van hun decoratieve waarde, ...


Zie het blad

Verkocht

Wilt u de verkochte artikelen verbergen? Zo ja, Klik HIER
Mambila deurkozijn posten
Verkocht artikel
Tribale kunst > Poteaux, Dogon, Lobi, Sogho, Oron, Toguna > Mambila Berichten

De hofkunst van de leiders van noordwest-Kameroen wordt geïllustreerd door prestigieuze objecten zoals tronen, beelden, bedden, ceremoniële pijpen, boxpolen.... De stijl van deze gebeeldhouwde frames is representatief voor de producties van de perifere groepen, in dit geval de Mambila. De gestileerde antropomorfe, bijna geometrische motieven worden verticaal herhaald en vormen een symbolische taal die bekend is bij de ingewijden van geheime genootschappen die in overvloed door de hele regio bestaan.
Uitstaand hun kleine aantal, de dertigduizend Mambila (of Mambilla, Mambere, Nor, Torbi, Lagubi, Tagbo, Tongbo, Bang, Ble, Juli, Bea) (de " mannen" , in fulani), geïnstalleerd in het noordwesten van Kameroen, hebben een groot aantal maskers en beelden gemakkelijk te identificeren door ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Afrikaanse poort
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon Gate

De sluitings systemen van de Soedanese regio's in Afrikaanse kunst
deze oude Dogon deur met het slot dat door zijn zoomorfe iconografie de rijke Cosmogon Dogon wordt opgeroepen. Volgens de mythologie van de Dogon stak de eerste bewoners van het Bandiagara-gebied de rivier over op de rug van een krokodil. Deze worden in feite verticaal op de deur getoond. Wanneer personages aanwezig zijn, symboliseren ze vorige generaties, mythische voor ouders, maar de eigenaren van de zolder verschijnen ook vaak. De deur bestaat uit twee verticale panelen rond een centrale slat. De hele zaak wordt gehandhaafd door horinzontale elementen die door spanters worden bevestigd. Een kikker motief, een ander mythisch dier, siert het slot.

de motieven op de deuren in Mali, afgezien van hun ...


Zie het blad

Verkocht

Laatste items die je hebt bekeken:
Tribale kunst  - 

© 2023 - Digital Consult SPRL

Essentiel Galerie SPRL
73A Rue de Tournai - 7333 Tertre - Belgique
+32 (0)65.529.100
visa Master CardPaypal