Tribal Art, online verkoop van tribale kunst, primitieve kunst en primitieve kunst
...
Zoekopties
Tribale kunst - Dogon:
Dogon beeldje
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Dogon beeldje

Beeldje van een geknielde hermafrodiet, de handen op de dijen rustend. Dit type beeldhouwwerk, verbonden met een individuele cultus, sierde het Dogon familiealtaar. Dik en dicht korrelig patina in grijsbruine tinten.
Dogon beelden worden meestal in opdracht van een familie gebeeldhouwd, maar kunnen ook het voorwerp van verering zijn voor de hele gemeenschap. Hun functies blijven echter weinig bekend. Parallel aan de Islam zijn de religieuze riten van de Dogon georganiseerd rond vier hoofdcultussen: de Lebe, die betrekking heeft op de vruchtbaarheid, onder het spirituele gezag van de Hogon, de Wagem, voorouderverering onder het gezag van de patriarch, de Binou, die de wereld van de geesten oproept en geleid wordt door de Binou-priester, en het genootschap van maskers voor ...


Zie het blad

490,00

Dogon aap masker
Verkocht artikel
Tribale kunst > Afrikaanse gezichtsmaskers, tribaal masker > Dogon masker

Zeldzaam voorbeeld van een Afrikaans masker van de Dogons met een aap erop. Op een rechthoekige structuur vormen de gelaatstrekken een laag reliëf, dat door contrast het voorhoofd en de oren benadrukt. Het mooie oude patina verraadt de adering van een lichte houtsoort, versterkt door de rozige okerpigmenten van bepaalde organen. Scheuren en schaafwonden door gebruik. Meer dan tachtig soorten Dogon maskers worden vermeld, waarvan de bekendste de Kanaga, Sirigé, Satimbé en Walu zijn. De meeste worden gebruikt door de besneden ingewijden van het Awa-genootschap, tijdens begrafenisceremonies. De Awa verwijst naar de maskers, hun kostuums, en het stel Dogons dat de maskers bedient. Sommige roepen dieren op, als verwijzing naar de rijke kosmogonie en mythologie van de Afrikaanse Dogon ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Tellem standbleed
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Dogon standbleed

Deze traditionele Afrikaanse kunstsculptuur, een houten vorm waaruit elementen van een echtpaar tevoorschijn komen, werd geplaatst op het familiealtaar Tiré Kabou. Afrikaanse stambeelden van de Dogon kunnen ook het voorwerp zijn van verering door de hele gemeenschap wanneer zij bijvoorbeeld de stichting van het dorp herdenken. Deze beelden, die soms de nyama van de overledene belichamen, worden op voorouderaltaren geplaatst en nemen deel aan verschillende rituelen, waaronder die van de zaai- en oogstperiode. Hun functies blijven echter weinig bekend. Stilistisch beïnvloed door de Tellem (of "zij die er voor waren" in de Dogon taal) die zij vanaf de 15e eeuw in de Bandiagara regio vervingen, namen de Dogon een soortgelijke verticale positie in hun beeldhouwwerk aan. Als erfgenamen van ...


Zie het blad

850,00

Dogon Gomintogo masker
Verkocht artikel
Tribale kunst > Afrikaanse gezichtsmaskers, tribaal masker > Dogon masker

De Domintogo maskers, met hun hoge oren, zouden zijn gebeeldhouwd als verwijzing naar een hert dat een boer had gedood. Om zich te beschermen tegen de wraak van zijn nyama , of geest, werd op aanraden van de wichelaar een houten masker gemaakt. De maskers werden regelmatig opnieuw beschilderd ter gelegenheid van nieuwe vieringen, in dit geval met natuurlijke okerpigmenten en een zwarte pastillage op een crèmekleurige achtergrond. Schaafwonden.
Het Dogon volk staat in de Afrikaanse kunst bekend om de mythen en geloofsovertuigingen met betrekking tot hun kosmogonie.
Hun bevolking wordt geschat op ongeveer 300.000 zielen die ten zuidwesten van de Nigerlus wonen in de regio Mopti in Mali (Bandiagara, Koro, Banka), bij Douentza en een deel van het noorden van Burkina (ten ...


Zie het blad

Verkocht

Een paar Dogon voorouders
Verkocht artikel
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Dogon standbleed

Deze beschermende mythische figuren herinneren waarschijnlijk aan het oerpaar of de mythische tweeling, geassocieerd met de Nommos, aan de oorsprong van de Dogon schepping. Zittend op een halfronde basis, vertonen zij een smalle morfologie die contrasteert met een schelpvormige borst. De hoofden vertonen een Bambara invloed. Dik korrelig patina, satijnachtig oppervlak. Oker residu, poederachtig, op de basis. Dogon beelden worden meestal in opdracht van een familie gemaakt, maar kunnen ook het voorwerp zijn van verering door de hele gemeenschap, wanneer zij bijvoorbeeld de stichting van het dorp herdenken. Er is echter weinig bekend over hun functies. Parallel aan de Islam zijn de religieuze riten van de Dogon georganiseerd rond vier hoofdcultussen: de Lebe, die betrekking heeft ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon-schaal
Verkocht artikel
Tribale kunst > Dogon ladders, dogon kunst > Dogon-schaal

Deze ladder gaf toegang tot de gierstkorrels van de Dogon, een aarden bouwwerk dat zich onderscheidt door een kegelvormig dak van stro. Deze graanschuren zijn voorzien van een hoge opening die wordt afgesloten door een luik, en maken de opslag van zaden mogelijk, beschermd tegen knaagdieren en insecten. Zeer mooi patina, oppervlak geschuurd en gepolijst door gebruik. Uitdroging scheuren en erosies.
M. Brunel, scheikundige van opleiding, reisde de wereld rond voordat hij gefascineerd raakte door Afrika, dat hij dankzij zijn oudste dochter ontdekte. Zaïre, Kenia, Ethiopië, Kameroen, Guinee... Tot aan zijn dood, zal hij bijna 600 stuks verzameld hebben. Zijn legatarissen hebben besloten om deze collectie te koop aan te bieden via onze galerie.
Het Dogon volk staat in ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Satimbe Masker
Verkocht artikel
Tribale kunst > Afrikaanse gezichtsmaskers, tribaal masker > Dogon-masker

De maskers zijn in die zin bijzonder dat zij worden bekroond door een personage dat Ya Sigine voorstelt, een vrouw wier rol het is een tegenwicht te vormen voor de mannelijke almacht in de sociale en politieke orde binnen de Dogon samenleving. Ya Sigine wordt op de maskers die zij bestijgt op een constante manier afgebeeld: de blik is uitgestrekt naar de horizon, de borst is recht, maar bovenal zijn de buitenproportioneel lange armen uitgestrekt naar de hemel.
Het masker zelf is puur, abstract, de trekken zijn geometrisch. Afgeschuurde matte patina.


Zie het blad

Verkocht

Wilt u de verkochte artikelen verbergen? Zo ja, Klik HIER
Dogon Ritueel Sculptuur
Tribale kunst > De fetisj, bron van alle mystieke vragen. > Dogon Altaar

Dit met grote gevoeligheid vervaardigde beeldhouwwerk, dat tot een geslacht behoorde, weerspiegelt een van de vele facetten van de Dogon-wereldbeschouwing. Het beeldje bovenaan is de incarnatie van een voorouder, de ladder die de geesten toelaat op te stijgen naar het hiernamaals. De gradaties vormen ook een beeld van de verschillende stadia van het leven van een individu op weg naar het uiteindelijke doel. De gobo , ijzeren haak, wordt in het hout gestoken en herinnert aan de heilige rol van de smid. Korrelig opofferingspatina, lichte chips.
De missie Dakar-Djibouti van 1931, onder leiding van Marcel Griaule, had tot taak de riten van deze in de streek van de Bandiagara-rotsen gevestigde bevolkingsgroep grondig te bestuderen. Men denkt dat de Dogon bestaan uit verschillende ...


Zie het blad

Doe een bod.

680,00

Dogon Mil Zolder schaal
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon-schaal

Deze ladder toegestaan toegang tot de mil dogon zolders, aarde architecturen onderscheiden door een kegelvormige strodak. Deze zolders zijn gemonteerd op een hoogte van een opening geblokkeerd door een sluiter en laat de zaden worden opgeslagen uit de buurt van knaagdieren en insecten.
Tly mooie heterogene patina mate, geschuurd door gebruik. Desication scheuren.
Het Dogon-volk staat in de Afrikaanse kunst bekend om mythen en overtuigingen met betrekking tot zijn kosmologie. De bevolking wordt geschat op ongeveer 300.000 zielen die ten zuidwesten van de Nigerloop in de Mopti-regio van Mali wonen (Bandiagara, Koro, Banka), in de buurt van Douentza en een deel van Noord-Burkina (ten noordwesten van Ouahigouya). Ze produceren meer dan 80 soorten maskers, waarvan de bekendste de ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Dyodyonune Masker
Verkocht artikel
Tribale kunst > Afrikaanse gezichtsmaskers, tribaal masker > Dogon-masker

Dit Dogon "genezend" masker werd in de jaren 1960 verzameld door een verzamelaar, de heer Arnaud, die Alain Bilot vergezelde tijdens studieverblijven in Mali. Het hoofd is bedekt met beeldjes die verband houden met de Dogon-mythologie en is tevens voorzien van een kleine "altaar"-holte waarin residuen van het plengoffer achterblijven. Het masker van de genezer evolueert in een satirische pantomime, evenals het masker van de jager, die de legende oproept dat de eerste voorouder probeerde de walu-antilope te genezen voordat deze stierf. Mooie matte polychromie, schurftige residu klonterde naar de top.
Marcel Griaule telde niet minder dan 78 soorten Dogon maskers tijdens zijn ...


Zie het blad

Verkocht

Beeldje Dogon
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Standbeeld Dogon

Kleine Dogon altaarfiguur, met een plat gezicht dat doorloopt tot het midden van de buste. Een houding van devotie voor deze figuur van voorouder bedekt met een zwarte korstige patina als gevolg van periodieke rituele unctions.
Dogon beelden worden meestal in opdracht van een familie gebeeldhouwd, maar kunnen ook het voorwerp zijn van verering door de hele gemeenschap, wanneer zij bijvoorbeeld de stichting van het dorp herdenken. Er is echter weinig bekend over hun functies. Naast de Islam zijn de religieuze riten van de Dogon georganiseerd rond vier hoofdcultussen: de Lebe, die betrekking heeft op de vruchtbaarheid, onder het spirituele gezag van de Hogon, de Wagem, voorouderverering onder het gezag van de patriarch, de Binou, die de geestenwereld aanroept en geleid wordt door de ...


Zie het blad

480,00

Hoogwaardigheidsbekleder Troon Dogon
Verkocht artikel
Tribale kunst > Krukken, palaverstoel, troon > Dogon Stoel

Uitgebreid ingericht, deze prestigieuze, monoxyle stoel behoorde tot een Dogon chief. Een katachtige sculptuur ondersteunt de zitting, terwijl leeuwenfiguren zijn armen vormen. De decoratie van de rug doet denken aan de moucharabiehs, volledig gebeeldhouwd met ronde bult patronen beschrijven verschillende scènes: gierst bonzen, muzikanten, verstrengelde koppels, ploegen. Aan de andere kant van het bestand is een hermafrodiet karakter, staande op de caryatide dier waarvan de staart houdt hij verticaal voor hem. Deze diepe zitting, met een glooiende rug, heeft een comfortabele zitting.
De personages kunnen ook symboliseren de Nommos, mythische voorouders gekoppeld aan de complexe legendes en overtuigingen van de Dogon. De Namo stichtte de acht dogon-afstammingen en bijgebrachte weven, ...

Altaarfiguur Bombou-toro Dogon
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Standbeeld Dogon

De gebeeldhouwde figuur afgebeeld zittend op een kruk komt uit het centrale deel van de Bandiagara klif, Bombou-toro, in de regio Sangha. Dit hoekige beeld onderscheidt zich door een lineair lichaam met sierlijke ledematen. Armbanden zijn gegraveerd op de armen en sjaal patronen zijn ingeschreven op het gezicht en lichaam. Een gebogen buisvormig element ontwikkelt zich uit de onderbuik, stijgt verticaal en eindigt in een kopje onder de borsten. Op zijn rug verschijnt ook een cirkelvormige groei. De symbolische aanwezigheid van deze elementen is waarschijnlijk gerelateerd aan de complexe mythologie van de dogon creatie, het karakter beeltenis in dit geval een Nommo, die origineel bovennatuurlijk. Droge heldere matte patina, gelokaliseerde restafzettingen van kaolien gemengd met roze oker, ...


Zie het blad

6250,00

Dogon voorouderfiguur
Verkocht artikel
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Standbeeld Dogon

Figuur van N'duleri-stijl voorouder, ze speelt een griot met een snaarinstrument, als een luit, genaamd djéli-n'goni ch de Bambara (gooide luit), of n'koni. Zijn handen worden geplaatst op de klankkast die bestond uit een halve kalebas. Miniatuur karakters, met betrekking tot de mythen van dogon creatie, vormen de studs van de stoel waarop de grootvader is geïnstalleerd. Deze symbolen, geassocieerd met de rol van muziek in rituelen, verwijzen naar het magische karakter van de figuur. Donkerbruin patina, geërodeerd geolied oppervlak. Gebeeldhouwd meestal op bevel van een familie en in dit geval geplaatst op het familiealtaar Tiré Kabou , de Dogon tribale beelden kunnen ook het voorwerp van aanbidding door de hele gemeenschap wanneer ze herdenken, bijvoorbeeld, de oprichting van het dorp. ...


Zie het blad

Verkocht

Moederschap BombouToro Dogon
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Standbeeld Dogon

Hermafrodiet figuur afgebeeld knielen, met een snee op het hoofd. Er is een kind motief gebeeldhouwd in reliëf op de kop. Het hout is verloochend, kriskras doorkruist, met een fluweelachtig droog patina. Gebeeldhouwd meestal aan de gewoonte van een familie, Dogon standbeelden kunnen ook worden aanbeden door de hele gemeenschap. Hun functies, echter, blijven weinig bekend. Parallel aan de islam, de Dogon religieuze riten zijn georganiseerd rond vier belangrijke sekten: de Lebe, met betrekking tot de vruchtbaarheid, onder het geestelijk gezag van de Hogon, de Wagem, cultus van voorouders onder het gezag van de patriarch, binou beroep op de geestenwereld en geleid door de priester van Binou, en de samenleving van maskers met betrekking tot begrafenissen.


Zie het blad

290,00

Dogon rider-patroon kam
Verkocht artikel
Tribale kunst > Gebruikelijke voorwerpen, dozen, weefgetouw katrollen > Dogon kam

Subtiel gemaakt van brons, een ruiter figuur vormt het handvat van deze houten kam. Versierd met driehoekige friezen, het heeft zes tips.
Hoog op een basis: 29 cm.
The Dogons zijn een volk dat bekend staat om hun kosmologie, hun esoterie, hun mythen en legendes. Hun bevolking wordt geschat op ongeveer 300.000 zielen die ten zuidwesten van de Nigerloop in de Mopti-regio van Mali wonen (Bandiagara, Koro, Banka), in de buurt van Douentza en een deel van Noord-Burkina (ten noordwesten van Ouahigouya). Dorpen zijn vaak neergestreken bovenop scree op de heuvel, volgens een unieke architectuur. De geschiedenis van migratie en de dogon faciliteiten (ongeveer tien hoofdgroepen, vijftien verschillende talen) heeft betrekking op verschillende hypothesen. Sommige historici geloven dat ...


Zie het blad

Verkocht

Altaarfiguur Dogon Karambiri
Verkocht artikel
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Standbeeld Dogon

Grote sculpturale kwaliteit voor dit zeldzame werk van Kambari stijl (ten zuiden van de Bandiagara klif) waar leeg en volledig symmetrie mengen met lege symmetrie, scherpe hoeken en bolvormige volumes. Deze intrigerende assemblage van een menselijke figuur zittend op een bol, geassocieerd met de complexe kosmoog van de etnische groep, presenteert een relatief uns uitgebroed knapperige patina. De oorspronkelijke fout of inauguratie van een priester van Binu, de betekenis van het gebaar van de handen op het gezicht is niet vastgesteld. Desication scheuren.
Sgebeeldd meestal door een familie, dogon beelden kunnen ook worden aanbeden door de hele gemeenschap wanneer ze herdenken, bijvoorbeeld, de oprichting van het dorp. Hun functies, echter, blijven weinig bekend. Parallel aan de ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Toro Altaar
Verkocht artikel
Tribale kunst > Tribale beelden, Afrikaanse fetisjen, materniteiten > Dogon Altaar

Vanaf het centrale deel van de Bandiagara klif, bombou-toro, werd deze dogon sculptuur verworven in een galerij door de eigenaar van een grote collectie dogon objecten. Zes hermafrodiete figuren zijn afgebeeld leunend tegen een centrale stam. Hun voeten verdwijnen in een cirkelvormige basis. De gestrekte armen, bevestigd aan de buste met een buisvormige buikuitsteeksel, voegen zich bij hun gevouwen handen op geslachtsniveau. Droog, korrelig, roze okerpaina.
Sgebeeldd meestal door een familie, dogon beelden kunnen ook worden aanbeden door de hele gemeenschap wanneer ze herdenken, bijvoorbeeld, de oprichting van het dorp. Hun functies, echter, blijven weinig bekend. De rol van gebeeldhouwde figuren was over het algemeen om de zieken te beschermen of te genezen. Libations en offers ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon zoldersectie
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon-stream

De systemen van sluiting van Soedanese gebieden in Afrikaanse kunst
Deze Poort Dogon met een dikke knapperige patina toe te schrijven aan rituele libations roept door zijn vertegenwoordiging de rijke cosmogony Dogon op. Volgens de Dogon mythologie, borsten roepen de biseksuele voorouder Nommo zijn een allegorie van de vruchtbaarheid. De reeks van gebeeldhouwde kambari-stijl figuren uit het zuiden van de Bandiagara klif verbergen hun gezichten, verwijzend naar de ceremonies van de binu priesters. Ze symboliseren vaak vorige generaties, mythische voorouders, maar de eigenaren van de zolder zijn ook vaak te zien. De deur bestaat uit twee panelen die metalen nietjes met elkaar verbinden. Desication scheuren.
De patronen op de deuren in Mali, afgezien van hun decoratieve waarde, ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Afrikaanse poort
Verkocht artikel
Tribale kunst > Deuren, ladders, luiken > Dogon Gate

De sluitings systemen van de Soedanese regio's in Afrikaanse kunst
deze oude Dogon deur met het slot dat door zijn zoomorfe iconografie de rijke Cosmogon Dogon wordt opgeroepen. Volgens de mythologie van de Dogon stak de eerste bewoners van het Bandiagara-gebied de rivier over op de rug van een krokodil. Deze worden in feite verticaal op de deur getoond. Wanneer personages aanwezig zijn, symboliseren ze vorige generaties, mythische voor ouders, maar de eigenaren van de zolder verschijnen ook vaak. De deur bestaat uit twee verticale panelen rond een centrale slat. De hele zaak wordt gehandhaafd door horinzontale elementen die door spanters worden bevestigd. Een kikker motief, een ander mythisch dier, siert het slot.

de motieven op de deuren in Mali, afgezien van hun ...


Zie het blad

Verkocht

Laatste items die je hebt bekeken:
Tribale kunst  -  Parijs - Brussel - Londen

© 2021 - Digital Consult SPRL

Essentiel Galerie SPRL
73 Rue de Tournai - 7333 Tertre - Belgique
+32 (0)65.529.100